Bedre fartdæmpning

Home / Bedre fartdæmpning
Bedre fartdæmpning på villaveje
Bedre fartdæmpning på villaveje

Det skal være trygt for både store og små at færdes på vores veje. Derfor skal det være nemmere for beboerne på villaveje og i beboelsesområder at få sat 40 km/t-skilte op. Det vil have en præventiv virkning og skabe større tryghed på villaveje, skoleveje og i boligområder, hvis vi gør det muligt at starte med at få et par 40 km-skilte på sin vej uden at skulle lægge ud med dyr betaling og anlæg af fysiske foranstaltninger som bump osv.

Kommunen skal hjælpe med grønne fartdæmpende løsninger som f.eks. blomsterkummer og vejtræer, hvis beboerne ønsker det, så vi kan få skabt større tryghed for børn, voksne og kæledyr på vores veje.