Borgerdrevne forslag

Home / Borgerdrevne forslag
Mere borgerdemokrati
Mere borgerdemokrati

Vi skal have borgernes idéer på banen, fornyet og styrket tilliden til det lokale demokrati. Derfor skal vi lade borgerne komme mere til orde i den lokale politiske proces ved at åbne for borgernes mulighed for at stille forslag. Hvis 500 borgere skriver under på et forslag, så skal det til debat i kommunalbestyrelsen. Formålet er at inddrage borgerne mere i det lokale demokrati og få de idéer på banen som politikerne ikke lige selv får.